Месечни каматни стапки на аукциите на репо-трансакции
Година Месец Каматни стапки на аукции на репо-трансакции (крај на месец)
Обезбедување ликвидност
7 дена
2023 Септември 6.30
Август 6.15
Јули 6.00
Јуни 6.00
Мај 5.75
Април 5.50
Март 5.50
Февруари 5.25
Јануари 4.75
2022 Декември 4.75
Ноември 4.25
Октомври 3.50
Септември 3.00
Август 2.50
Јули 2.50
Јуни 1.95
Мај 1.74
Април 1.41
Март 1.25
Февруари 1.25
Јануари 1.25
2021 Декември 1.25
Ноември 1.25
Октомври 1.25
Септември 1.25
Август 1.25
Јули 1.25
Јуни 1.25
Мај 1.25
Април 1.25
Март 1.25
Февруари 1.50
Јануари 1.50
2020 Декември 1.50
Ноември 1.50
Октомври 1.50
Септември 1.50
Август 1.50
Јули 1.50
Јуни 1.50
Мај 1.50
Април 1.75
Март 2.00
Февруари 2.00
Јануари 2.00
2019 Декември 2.25
Ноември 2.25
Октомври 2.25
Септември 2.25
Август 2.25
Јули 2.25
Јуни 2.25
Мај 2.25
Април 2.25
Март 2.25
Февруари 2.50
Јануари 2.50
2018 Декември 2.50
Ноември 2.75
Октомври 2.75
Септември 2.75
Август 2.75
Јули 3.00
Јуни 3.00
Мај 3.00
Април 3.00
Март 3.00
Февруари 3.25
Јануари 3.25
2017 Декември 3.25
Ноември 3.25
Октомври 3.25
Септември 3.25
Август 3.25
Јули 3.25
Јуни 3.25
Мај 3.25
Април 3.25
Март 3.25
Февруари 3.25
Јануари 3.50
2016 Декември 3.75
Ноември 4.00
Октомври 4.00
Септември 4.00
Август 4.00
Јули 4.00
Јуни 4.00
Мај 4.00
Април 3.25
Март 3.25
Февруари 3.25
Јануари 3.25
2015 Декември 3.25
Ноември 3.25
Октомври 3.25
Септември 3.25
Август 3.25
Јули 3.25
Јуни 3.25
Мај 3.25
Април 3.25
Март 3.25
Февруари 3.25
Јануари 3.25
2014 Декември 3.25
Ноември 3.25
Октомври 3.25
Септември 3.25
Август 3.25
Јули 3.25
Јуни 3.25
Мај 3.25
Април 3.25