Архива на одржани аукции за обезбедување на АРЕПО
Прикажи во Excel
Аукции за обезбедување на репо-трансакции на Народна банка на Република Северна Македонија
Датум на одржување Број на аукција Тип на тендер Датум на купување Рок (денови) Датум на реоткуп Достасан износ Понуда Побарувачка Реализација Тендер со каматни стапки Тендер со износи
Миним. кам. стапка од проспектот Миним. кам. стапка Макисм. кам. стапка Просеч. кам. стапка Фиксна кам. стапка
(во денари) (во проценти)
04.04.2014 RO2014/014-007 Тендер со износи (ограничен) 04.04.2014 7 11.04.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
11.04.2014 RO2014/015-006 Тендер со износи (ограничен) 11.04.2014 6 17.04.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
17.04.2014 RO2014/016-008 Тендер со износи (ограничен) 17.04.2014 8 25.04.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
25.04.2014 RO2014/017-007 Тендер со износи (ограничен) 25.04.2014 7 02.05.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
02.05.2014 RO2014/018-007 Тендер со износи (ограничен) 02.05.2014 7 09.05.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
09.05.2014 RO2014/019-007 Тендер со износи (ограничен) 09.05.2014 7 16.05.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
16.05.2014 RO2014/020-007 Тендер со износи (ограничен) 16.05.2014 7 23.05.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
23.05.2014 RO2014/021-007 Тендер со износи (ограничен) 23.05.2014 7 30.05.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
30.05.2014 RO2014/022-006 Тендер со износи (ограничен) 30.05.2014 6 05.06.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
05.06.2014 RO2014/023-008 Тендер со износи (ограничен) 05.06.2014 8 13.06.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
13.06.2014 RO2014/024-007 Тендер со износи (ограничен) 13.06.2014 7 20.06.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
20.06.2014 RO2014/025-007 Тендер со износи (ограничен) 20.06.2014 7 27.06.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
27.06.2014 RO2014/026-007 Тендер со износи (ограничен) 27.06.2014 7 04.07.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
04.07.2014 RO2014/027-007 Тендер со износи (ограничен) 04.07.2014 7 11.07.2014 0 500,000,000 50,000,000 50,000,000 3.25
11.07.2014 RO2014/028-007 Тендер со износи (ограничен) 11.07.2014 7 18.07.2014 50,000,000 500,000,000 0 0 3.25
18.07.2014 RO2014/029-007 Тендер со износи (ограничен) 18.07.2014 7 25.07.2014 0 500,000,000 160,000,000 160,000,000 3.25
25.07.2014 RO2014/030-007 Тендер со износи (ограничен) 25.07.2014 7 01.08.2014 160,000,000 500,000,000 170,000,000 170,000,000 3.25
01.08.2014 RO2014/031-007 Тендер со износи (ограничен) 01.08.2014 7 08.08.2014 170,000,000 500,000,000 150,000,000 150,000,000 3.25
08.08.2014 RO2014/032-007 Тендер со износи (ограничен) 08.08.2014 7 15.08.2014 150,000,000 500,000,000 140,000,000 140,000,000 3.25
15.08.2014 RO2014/033-007 Тендер со износи (ограничен) 15.08.2014 7 22.08.2014 140,000,000 500,000,000 0 0 3.25
22.08.2014 RO2014/034-007 Тендер со износи (ограничен) 22.08.2014 7 29.08.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
29.08.2014 RO2014/035-007 Тендер со износи (ограничен) 29.08.2014 7 05.09.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
05.09.2014 RO2014/036-007 Тендер со износи (ограничен) 05.09.2014 7 12.09.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
12.09.2014 RO2014/037-007 Тендер со износи (ограничен) 12.09.2014 7 19.09.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
19.09.2014 RO2014/038-007 Тендер со износи (ограничен) 19.09.2014 7 26.09.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
26.09.2014 RO2014/039-007 Тендер со износи (ограничен) 26.09.2014 7 03.10.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
03.10.2014 RO2014/040-007 Тендер со износи (ограничен) 03.10.2014 7 10.10.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
10.10.2014 RO2014/041-007 Тендер со износи (ограничен) 10.10.2014 7 17.10.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
17.10.2014 RO2014/042-007 Тендер со износи (ограничен) 17.10.2014 7 24.10.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
24.10.2014 RO2014/043-007 Тендер со износи (ограничен) 24.10.2014 7 31.10.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
31.10.2014 RO2014/044-007 Тендер со износи (ограничен) 31.10.2014 7 07.11.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
07.11.2014 RO2014/045-007 Тендер со износи (ограничен) 07.11.2014 7 14.11.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
14.11.2014 RO2014/046-007 Тендер со износи (ограничен) 14.11.2014 7 21.11.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
21.11.2014 RO2014/047-007 Тендер со износи (ограничен) 21.11.2014 7 28.11.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
28.11.2014 RO2014/048-007 Тендер со износи (ограничен) 28.11.2014 7 05.12.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
05.12.2014 RO2014/049-007 Тендер со износи (ограничен) 05.12.2014 7 12.12.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
12.12.2014 RO2014/050-007 Тендер со износи (ограничен) 12.12.2014 7 19.12.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
19.12.2014 RO2014/051-007 Тендер со износи (ограничен) 19.12.2014 7 26.12.2014 0 500,000,000 0 0 3.25
26.12.2014 RO2014/052-007 Тендер со износи (ограничен) 26.12.2014 7 02.01.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
02.01.2015 RO2015/001-007 Тендер со износи (ограничен) 02.01.2015 7 09.01.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
09.01.2015 RO2015/002-007 Тендер со износи (ограничен) 09.01.2015 7 16.01.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
16.01.2015 RO2015/003-007 Тендер со износи (ограничен) 16.01.2015 7 23.01.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
23.01.2015 RO2015/004-007 Тендер со износи (ограничен) 23.01.2015 7 30.01.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
30.01.2015 RO2015/005-007 Тендер со износи (ограничен) 30.01.2015 7 06.02.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
06.02.2015 RO2015/006-007 Тендер со износи (ограничен) 06.02.2015 7 13.02.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
13.02.2015 RO2015/007-007 Тендер со износи (ограничен) 13.02.2015 7 20.02.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
20.02.2015 RO2015/008-007 Тендер со износи (ограничен) 20.02.2015 7 27.02.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
27.02.2015 RO2015/009-007 Тендер со износи (ограничен) 27.02.2015 7 06.03.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
06.03.2015 RO2015/010-007 Тендер со износи (ограничен) 06.03.2015 7 13.03.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
13.03.2015 RO2015/011-007 Тендер со износи (ограничен) 13.03.2015 7 20.03.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
20.03.2015 RO2015/012-007 Тендер со износи (ограничен) 20.03.2015 7 27.03.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
27.03.2015 RO2015/013-007 Тендер со износи (ограничен) 27.03.2015 7 03.04.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
03.04.2015 RO2015/014-007 Тендер со износи (ограничен) 03.04.2015 6 09.04.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
09.04.2015 RO2015/015-008 Тендер со износи (ограничен) 09.04.2015 8 17.04.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
17.04.2015 RO2015/016-007 Тендер со износи (ограничен) 17.04.2015 7 24.04.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
24.04.2015 RO2015/017-006 Тендер со износи (ограничен) 24.04.2015 6 30.04.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
30.04.2015 RO2015/018-008 Тендер со износи (ограничен) 30.04.2015 8 08.05.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
08.05.2015 RO2015/019-007 Тендер со износи (ограничен) 08.05.2015 7 15.05.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
15.05.2015 RO2015/020-007 Тендер со износи (ограничен) 15.05.2015 7 22.05.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
28.05.2015 RO2015/022-008 Тендер со износи (ограничен) 28.05.2015 8 05.06.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
05.06.2015 RO2015/023-007 Тендер со износи (ограничен) 05.06.2015 7 12.06.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
12.06.2015 RO2015/024-007 Тендер со износи (ограничен) 12.06.2015 7 19.06.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
19.06.2015 RO2015/025-007 Тендер со износи (ограничен) 19.06.2015 7 26.06.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
26.06.2015 RO2015/026-007 Тендер со износи (ограничен) 26.06.2015 7 03.07.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
03.07.2015 RO2015/027-007 Тендер со износи (ограничен) 03.07.2015 7 10.07.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
10.07.2015 RO2015/028-006 Тендер со износи (ограничен) 10.07.2015 6 16.07.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
16.07.2015 RO2015/029-008 Тендер со износи (ограничен) 16.07.2015 8 24.07.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
24.07.2015 RO2015/030-007 Тендер со износи (ограничен) 24.07.2015 7 31.07.2015 0 1,200,000,000 900,000,000 900,000,000 3.25
31.07.2015 RO2015/031-007 Тендер со износи (ограничен) 31.07.2015 7 07.08.2015 900,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3.25
07.08.2015 RO2015/032-007 Тендер со износи (ограничен) 07.08.2015 7 14.08.2015 500,000,000 500,000,000 0 0 3.25
14.08.2015 RO2015/033-007 Тендер со износи (ограничен) 14.08.2015 7 21.08.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
21.08.2015 RO2015/034-006 Тендер со износи (ограничен) 21.08.2015 6 27.08.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
27.08.2015 RO2015/035-008 Тендер со износи (ограничен) 27.08.2015 8 04.09.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
04.09.2015 RO2015/036-007 Тендер со износи (ограничен) 04.09.2015 7 11.09.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
11.09.2015 RO2015/037-007 Тендер со износи (ограничен) 11.09.2015 7 18.09.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
18.09.2015 RO2015/038-007 Тендер со износи (ограничен) 18.09.2015 7 25.09.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
25.09.2015 RO2015/039-007 Тендер со износи (ограничен) 25.09.2015 7 02.10.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
02.10.2015 RO2015/040-007 Тендер со износи (ограничен) 02.10.2015 7 09.10.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
09.10.2015 RO2015/041-007 Тендер со износи (ограничен) 09.10.2015 7 16.10.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
16.10.2015 RO2015/042-006 Тендер со износи (ограничен) 16.10.2015 6 22.10.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
22.10.2015 RO2015/043-008 Тендер со износи (ограничен) 22.10.2015 8 30.10.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
30.10.2015 RO2015/044-007 Тендер со износи (ограничен) 30.10.2015 7 06.11.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
06.11.2015 RO2015/045-007 Тендер со износи (ограничен) 06.11.2015 7 13.11.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
13.11.2015 RO2015/046-007 Тендер со износи (ограничен) 13.11.2015 7 20.11.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
20.11.2015 RO2015/047-007 Тендер со износи (ограничен) 20.11.2015 7 27.11.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
27.11.2015 RO2015/048-007 Тендер со износи (ограничен) 27.11.2015 7 04.12.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
04.12.2015 RO2015/049-007 Тендер со износи (ограничен) 04.12.2015 7 11.12.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
11.12.2015 RO2015/050-007 Тендер со износи (ограничен) 11.12.2015 7 18.12.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
18.12.2015 RO2015/051-007 Тендер со износи (ограничен) 18.12.2015 7 25.12.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
25.12.2015 RO2015/052-006 Тендер со износи (ограничен) 25.12.2015 6 31.12.2015 0 500,000,000 0 0 3.25
31.12.2015 RO2015/053-008 Тендер со износи (ограничен) 31.12.2015 8 08.01.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
08.01.2016 RO2016/001-007 Тендер со износи (ограничен) 08.01.2016 7 15.01.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
15.01.2016 RO2016/002-007 Тендер со износи (ограничен) 15.01.2016 7 22.01.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
22.01.2016 RO2016/003-007 Тендер со износи (ограничен) 22.01.2016 7 29.01.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
29.01.2016 RO2016/004-007 Тендер со износи (ограничен) 29.01.2016 7 05.02.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
05.02.2016 RO2016/005-007 Тендер со износи (ограничен) 05.02.2016 7 12.02.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
12.02.2016 R02016/006-007 Тендер со износи (ограничен) 12.02.2016 7 19.02.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
26.02.2016 RO2016/007-007 Тендер со износи (ограничен) 26.02.2016 7 04.03.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
04.03.2016 RO2016/008-007 Тендер со износи (ограничен) 04.03.2016 7 11.03.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
11.03.2016 RO2016/009-007 Тендер со износи (ограничен) 11.03.2016 7 18.03.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
18.03.2016 RO2016/010-007 Тендер со износи (ограничен) 18.03.2016 7 25.03.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
01.04.2016 RO2016/012-007 Тендер со износи (ограничен) 01.04.2016 7 08.04.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
08.04.2016 RO2016/013-007 Тендер со износи (ограничен) 08.04.2016 7 15.04.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
15.04.2016 RO2016/014-007 Тендер со износи (ограничен) 15.04.2016 7 22.04.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
22.04.2016 RO2016/015-006 Тендер со износи (ограничен) 22.04.2016 6 28.04.2016 0 500,000,000 0 0 3.25
28.04.2016 RO2016/016-008 Тендер со износи (ограничен) 28.04.2016 8 06.05.2016 0 1,500,000,000 1,600,000,000 1,501,000,000 3.25
06.05.2016 RO2016/017-007 Тендер со износи (ограничен) 06.05.2016 7 13.05.2016 1,501,000,000 1,000,000,000 0 0 3.25
13.05.2016 RO2016/018-007 Тендер со износи (ограничен) 13.05.2016 7 20.05.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
20.05.2016 RO2016/019-007 Тендер со износи (ограничен) 20.05.2016 7 27.05.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
27.05.2016 RO2016/020-007 Тендер со износи (ограничен) 27.05.2016 7 03.06.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
03.06.2016 RO2016/021-007 Тендер со износи (ограничен) 03.06.2016 7 10.06.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
10.06.2016 RO2016/022-006 Тендер со износи (ограничен) 10.06.2016 6 16.06.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
16.06.2016 RO2016/023-008 Тендер со износи (ограничен) 16.06.2016 8 24.06.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
24.06.2016 RO2016/024-007 Тендер со износи (ограничен) 24.06.2016 7 01.07.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
01.07.2016 RO2016/025-007 Тендер со износи (ограничен) 01.07.2016 7 08.07.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
08.07.2016 RO2016/026-007 Тендер со износи (ограничен) 08.07.2016 7 15.07.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
15.07.2016 RO2016/027-007 Тендер со износи (ограничен) 15.07.2016 7 22.07.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
22.07.2016 RO2016/028-007 Тендер со износи (ограничен) 22.07.2016 7 29.07.2016 0 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 4.00
29.07.2016 RO2016/029-007 Тендер со износи (ограничен) 29.07.2016 7 05.08.2016 1,200,000,000 500,000,000 0 0 4.00
05.08.2016 RO2016/030-007 Тендер со износи (ограничен) 05.08.2016 7 12.08.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
12.08.2016 RO2016/031-007 Тендер со износи (ограничен) 12.08.2016 7 19.08.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
19.08.2016 RO2016/032-007 Тендер со износи (ограничен) 19.08.2016 7 26.08.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
26.08.2016 RO2016/033-007 Тендер со износи (ограничен) 26.08.2016 7 02.09.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
02.09.2016 RO2016/034-007 Тендер со износи (ограничен) 02.09.2016 7 09.09.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
09.09.2016 RO2016/035-007 Тендер со износи (ограничен) 09.09.2016 7 16.09.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
16.09.2016 RO2016/036-007 Тендер со износи (ограничен) 16.09.2016 7 23.09.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
23.09.2016 RO2016/037-007 Тендер со износи (ограничен) 23.09.2016 7 30.09.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
30.09.2016 RO2016/038-007 Тендер со износи (ограничен) 30.09.2016 7 07.10.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
07.10.2016 RO2016/039-007 Тендер со износи (ограничен) 07.10.2016 7 14.10.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
14.10.2016 RO2016/040-007 Тендер со износи (ограничен) 14.10.2016 7 21.10.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
21.10.2016 RO2016/041-007 Тендер со износи (ограничен) 21.10.2016 7 28.10.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
28.10.2016 RO2016/042-007 Тендер со износи (ограничен) 28.10.2016 7 04.11.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
04.11.2016 RO2016/043-007 Тендер со износи (ограничен) 04.11.2016 7 11.11.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
11.11.2016 RO2016/044-007 Тендер со износи (ограничен) 11.11.2016 7 18.11.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
18.11.2016 RO2016/045-007 Тендер со износи (ограничен) 18.11.2016 7 25.11.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
25.11.2016 RO2016/046-007 Тендер со износи (ограничен) 25.11.2016 7 02.12.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
02.12.2016 RO2016/047-007 Тендер со износи (ограничен) 02.12.2016 7 09.12.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
09.12.2016 RO2016/048-007 Тендер со износи (ограничен) 09.12.2016 7 16.12.2016 0 500,000,000 0 0 4.00
16.12.2016 RO2016/049-007 Тендер со износи (ограничен) 16.12.2016 7 23.12.2016 0 500,000,000 0 0 3.75
23.12.2016 RO2016/050-007 Тендер со износи (ограничен) 23.12.2016 7 30.12.2016 0 500,000,000 0 0 3.75
30.12.2016 RO2016/051-006 Тендер со износи (ограничен) 30.12.2016 6 05.01.2017 0 500,000,000 0 0 3.75
05.01.2017 RO2017/001-008 Тендер со износи (ограничен) 05.01.2017 8 13.01.2017 0 500,000,000 0 0 3.75
13.01.2017 RO2017/002-007 Тендер со износи (ограничен) 13.01.2017 7 20.01.2017 0 500,000,000 0 0 3.50
20.01.2017 RO2017/003-007 Тендер со износи (ограничен) 20.01.2017 7 27.01.2017 0 500,000,000 0 0 3.50
27.01.2017 RO2017/004-007 Тендер со износи (ограничен) 27.01.2017 7 03.02.2017 0 500,000,000 0 0 3.50
03.02.2017 RO2017/005-007 Тендер со износи (ограничен) 03.02.2017 7 10.02.2017 0 500,000,000 0 0 3.50
10.02.2017 RO2017/006-007 Тендер со износи (ограничен) 10.02.2017 7 17.02.2017 0 500,000,000 0 0 3.50
17.02.2017 RO2017/007-007 Тендер со износи (ограничен) 17.02.2017 7 24.02.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
24.02.2017 RO2017/008-007 Тендер со износи (ограничен) 24.02.2017 7 03.03.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
03.03.2017 RO2017/009-007 Тендер со износи (ограничен) 03.03.2017 7 10.03.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
10.03.2017 RO2017/010-007 Тендер со износи (ограничен) 10.03.2017 7 17.03.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
17.03.2017 RO2017/011-007 Тендер со износи (ограничен) 17.03.2017 7 24.03.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
24.03.2017 RO2017/012-007 Тендер со износи (ограничен) 24.03.2017 7 31.03.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
31.03.2017 RO2017/013-007 Тендер со износи (ограничен) 31.03.2017 7 07.04.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
07.04.2017 RO2017/014-006 Тендер со износи (ограничен) 07.04.2017 6 13.04.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
13.04.2017 RO2017/015-008 Тендер со износи (ограничен) 13.04.2017 8 21.04.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
21.04.2017 RO2017/016-007 Тендер со износи (ограничен) 21.04.2017 7 28.04.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
28.04.2017 RO2017/017-007 Тендер со износи (ограничен) 28.04.2017 7 05.05.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
05.05.2017 RO2017/018-007 Тендер со износи (ограничен) 05.05.2017 7 12.05.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
12.05.2017 RO2017/019-007 Тендер со износи (ограничен) 12.05.2017 7 19.05.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
19.05.2017 RO2017/020-007 Тендер со износи (ограничен) 19.05.2017 7 26.05.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
26.05.2017 RO2017/021-006 Тендер со износи (ограничен) 26.05.2017 6 01.06.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
01.06.2017 RO2017/022-008 Тендер со износи (ограничен) 01.06.2017 8 09.06.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
16.06.2017 RO2017/024-007 Тендер со износи (ограничен) 16.06.2017 7 23.06.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
23.06.2017 RO2017/025-007 Тендер со износи (ограничен) 23.06.2017 7 30.06.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
30.06.2017 RO2017/026-007 Тендер со износи (ограничен) 30.06.2017 7 07.07.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
07.07.2017 RO2017/027-007 Тендер со износи (ограничен) 07.07.2017 7 14.07.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
21.07.2017 RO2017/029-007 Тендер со износи (ограничен) 21.07.2017 7 28.07.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
28.07.2017 RO2017/030-007 Тендер со износи (ограничен) 28.07.2017 7 04.08.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
04.08.2017 RO2017/031-007 Тендер со износи (ограничен) 04.08.2017 7 11.08.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
11.08.2017 RO2017/032-007 Тендер со износи (ограничен) 11.08.2017 7 18.08.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
18.08.2017 RO2017/033-007 Тендер со износи (ограничен) 18.08.2017 7 25.08.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
25.08.2017 RO2017/034-007 Тендер со износи (ограничен) 25.08.2017 7 01.09.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
01.09.2017 RO2017/035-006 Тендер со износи (ограничен) 01.09.2017 6 07.09.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
15.09.2017 RO2017/036-007 Тендер со износи (ограничен) 15.09.2017 7 22.09.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
22.09.2017 RO2017/037-007 Тендер со износи (ограничен) 22.09.2017 7 29.09.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
06.10.2017 RO2017/039-007 Тендер со износи (ограничен) 06.10.2017 7 13.10.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
13.10.2017 RO2017/040-007 Тендер со износи (ограничен) 13.10.2017 7 20.10.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
27.10.2017 RO2017/042-007 Тендер со износи (ограничен) 27.10.2017 7 03.11.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
03.11.2017 RO2017/043-007 Тендер со износи (ограничен) 03.11.2017 7 10.11.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
10.11.2017 RO2017/044-007 Тендер со износи (ограничен) 10.11.2017 7 17.11.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
17.11.2017 RO2017/045-007 Тендер со износи (ограничен) 17.11.2017 7 24.11.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
24.11.2017 RO2017/046-007 Тендер со износи (ограничен) 24.11.2017 7 01.12.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
01.12.2017 RO2017/047-006 Тендер со износи (ограничен) 01.12.2017 6 07.12.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
07.12.2017 RO2017/048-008 Тендер со износи (ограничен) 07.12.2017 8 15.12.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
15.12.2017 RO2017/049-007 Тендер со износи (ограничен) 15.12.2017 7 22.12.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
22.12.2017 RO2017/050-007 Тендер со износи (ограничен) 22.12.2017 7 29.12.2017 0 500,000,000 0 0 3.25
29.12.2017 RO2017/051-007 Тендер со износи (ограничен) 29.12.2017 7 05.01.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
05.01.2018 RO2018/001-007 Тендер со износи (ограничен) 05.01.2018 7 12.01.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
12.01.2018 RO2018/002-006 Тендер со износи (ограничен) 12.01.2018 6 18.01.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
18.01.2018 RO2018/003-008 Тендер со износи (ограничен) 18.01.2018 8 26.01.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
26.01.2018 RO2018/004-007 Тендер со износи (ограничен) 26.01.2018 7 02.02.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
02.02.2018 RO2018/005-007 Тендер со износи (ограничен) 02.02.2018 7 09.02.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
09.02.2018 RO2018/006-007 Тендер со износи (ограничен) 09.02.2018 7 16.02.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
16.02.2018 RO2018/007-007 Тендер со износи (ограничен) 16.02.2018 7 23.02.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
23.02.2018 RO2018/008-007 Тендер со износи (ограничен) 23.02.2018 7 02.03.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
02.03.2018 RO2018/009-007 Тендер со износи (ограничен) 02.03.2018 7 09.03.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
09.03.2018 RO2018/010-007 Тендер со износи (ограничен) 09.03.2018 7 16.03.2018 0 500,000,000 0 0 3.25
16.03.2018 RO2018/011-007 Тендер со износи (ограничен) 16.03.2018 7 23.03.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
23.03.2018 RO2018/012-007 Тендер со износи (ограничен) 23.03.2018 7 30.03.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
30.03.2018 RO2018/013-006 Тендер со износи (ограничен) 30.03.2018 6 05.04.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
05.04.2018 RO2018/014-008 Тендер со износи (ограничен) 05.04.2018 8 13.04.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
13.04.2018 RO2018/015-007 Тендер со износи (ограничен) 13.04.2018 7 20.04.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
20.04.2018 RO2018/016-007 Тендер со износи (ограничен) 20.04.2018 7 27.04.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
27.04.2018 RO2018/017-007 Тендер со износи (ограничен) 27.04.2018 7 04.05.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
04.05.2018 RO2018/018-007 Тендер со износи (ограничен) 04.05.2018 7 11.05.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
11.05.2018 RO2018/019-007 Тендер со износи (ограничен) 11.05.2018 7 18.05.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
18.05.2018 RO2018/020-005 Тендер со износи (ограничен) 18.05.2018 5 23.05.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
23.05.2018 RO2018/021-009 Тендер со износи (ограничен) 23.05.2018 9 01.06.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
01.06.2018 RO2018/022-007 Тендер со износи (ограничен) 01.06.2018 7 08.06.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
08.06.2018 RO2018/023-006 Тендер со износи (ограничен) 08.06.2018 6 14.06.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
14.06.2018 RO2018/024-008 Тендер со износи (ограничен) 14.06.2018 8 22.06.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
22.06.2018 RO2018/025-007 Тендер со износи (ограничен) 22.06.2018 7 29.06.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
29.06.2018 RO2018/026-007 Тендер со износи (ограничен) 29.06.2018 7 06.07.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
06.07.2018 RO2018/027-007 Тендер со износи (ограничен) 06.07.2018 7 13.07.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
13.07.2018 RO2018/028-007 Тендер со износи (ограничен) 13.07.2018 7 20.07.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
20.07.2018 RO2018/029-007 Тендер со износи (ограничен) 20.07.2018 7 27.07.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
27.07.2018 RO2018/030-007 Тендер со износи (ограничен) 27.07.2018 7 03.08.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
03.08.2018 RO2018/031-007 Тендер со износи (ограничен) 03.08.2018 7 10.08.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
10.08.2018 RO2018/032-007 Тендер со износи (ограничен) 10.08.2018 7 17.08.2018 0 500,000,000 0 0 3.00
17.08.2018 RO2018/033-007 Тендер со износи (ограничен) 17.08.2018 7 24.08.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
24.08.2018 RO2018/034-007 Тендер со износи (ограничен) 24.08.2018 7 31.08.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
31.08.2018 RO2018/035-007 Тендер со износи (ограничен) 31.08.2018 7 07.09.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
07.09.2018 RO2018/036-007 Тендер со износи (ограничен) 07.09.2018 7 14.09.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
14.09.2018 RO2018/037-007 Тендер со износи (ограничен) 14.09.2018 7 21.09.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
21.09.2018 RO2018/038-007 Тендер со износи (ограничен) 21.09.2018 7 28.09.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
28.09.2018 RO2018/039-007 Тендер со износи (ограничен) 28.09.2018 7 05.10.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
05.10.2018 RO2018/040-007 Тендер со износи (ограничен) 05.10.2018 7 12.10.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
12.10.2018 RO2018/041-007 Тендер со износи (ограничен) 12.10.2018 7 19.10.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
19.10.2018 RO2018/042-007 Тендер со износи (ограничен) 19.10.2018 7 26.10.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
26.10.2018 RO2018/043-007 Тендер со износи (ограничен) 26.10.2018 7 02.11.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
02.11.2018 RO2018/044-007 Тендер со износи (ограничен) 02.11.2018 7 09.11.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
16.11.2018 RO2018/046-007 Тендер со износи (ограничен) 16.11.2018 7 23.11.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
23.11.2018 RO2018/047-007 Тендер со износи (ограничен) 23.11.2018 7 30.11.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
30.11.2018 RO2018/048-007 Тендер со износи (ограничен) 30.11.2018 7 07.12.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
07.12.2018 RO2018/049-007 Тендер со износи (ограничен) 07.12.2018 7 14.12.2018 0 500,000,000 0 0 2.75
14.12.2018 RO2018/050-007 Тендер со износи (ограничен) 14.12.2018 7 21.12.2018 0 500,000,000 0 0 2.50
21.12.2018 RO2018/051-007 Тендер со износи (ограничен) 21.12.2018 7 28.12.2018 0 500,000,000 0 0 2.50
28.12.2018 RO2018/052-007 Тендер со износи (ограничен) 28.12.2018 7 04.01.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
04.01.2019 RO2019/001-007 Тендер со износи (ограничен) 04.01.2019 7 11.01.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
11.01.2019 RO2019/002-007 Тендер со износи (ограничен) 11.01.2019 7 18.01.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
18.01.2019 RO2019/003-007 Тендер со износи (ограничен) 18.01.2019 7 25.01.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
25.01.2019 RO2019/004-007 Тендер со износи (ограничен) 25.01.2019 7 01.02.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
01.02.2019 RO2019/005-007 Тендер со износи (ограничен) 01.02.2019 7 08.02.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
08.02.2019 RO2019/006-007 Тендер со износи (ограничен) 08.02.2019 7 15.02.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
15.02.2019 RO2019/007-007 Тендер со износи (ограничен) 15.02.2019 7 22.02.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
22.02.2019 RO2019/008-007 Тендер со износи (ограничен) 22.02.2019 7 01.03.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
01.03.2019 RO2019/009-007 Тендер со износи (ограничен) 01.03.2019 7 08.03.2019 0 500,000,000 0 0 2.50
15.03.2019 RO2019/011-007 Тендер со износи (ограничен) 15.03.2019 7 22.03.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
22.03.2019 RO2019/012-007 Тендер со износи (ограничен) 22.03.2019 7 29.03.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
29.03.2019 RO2019/013-007 Тендер со износи (ограничен) 29.03.2019 7 05.04.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
05.04.2019 RO2019/014-007 Тендер со износи (ограничен) 05.04.2019 7 12.04.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
12.04.2019 RO2019/015-007 Тендер со износи (ограничен) 12.04.2019 7 19.04.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
19.04.2019 RO2019/016-006 Тендер со износи (ограничен) 19.04.2019 6 25.04.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
25.04.2019 RO2019/017-008 Тендер со износи (ограничен) 25.04.2019 8 03.05.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
03.05.2019 RO2019/018-007 Тендер со износи (ограничен) 03.05.2019 7 10.05.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
10.05.2019 RO2019/019-007 Тендер со износи (ограничен) 10.05.2019 7 17.05.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
17.05.2019 RO2019/020-006 Тендер со износи (ограничен) 17.05.2019 6 23.05.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
23.05.2019 RO2019/021-008 Тендер со износи (ограничен) 23.05.2019 8 31.05.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
31.05.2019 RO2019/022-007 Тендер со износи (ограничен) 31.05.2019 7 07.06.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
07.06.2019 RO2019/023-006 Тендер со износи (ограничен) 07.06.2019 6 13.06.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
13.06.2019 RO2019/024-008 Тендер со износи (ограничен) 13.06.2019 8 21.06.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
21.06.2019 RO2019/025-007 Тендер со износи (ограничен) 21.06.2019 7 28.06.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
28.06.2019 RO2019/026-007 Тендер со износи (ограничен) 28.06.2019 7 05.07.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
05.07.2019 RO2019/027-007 Тендер со износи (ограничен) 05.07.2019 7 12.07.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
12.07.2019 RO2019/028-007 Тендер со износи (ограничен) 12.07.2019 7 19.07.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
19.07.2019 RO2019/029-007 Тендер со износи (ограничен) 19.07.2019 7 26.07.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
26.07.2019 RO2019/030-006 Тендер со износи (ограничен) 26.07.2019 6 01.08.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
01.08.2019 RO2019/031-008 Тендер со износи (ограничен) 01.08.2019 8 09.08.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
09.08.2019 RO2019/032-007 Тендер со износи (ограничен) 09.08.2019 7 16.08.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
16.08.2019 RO2019/033-007 Тендер со износи (ограничен) 16.08.2019 7 23.08.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
23.08.2019 RO2019/034-007 Тендер со износи (ограничен) 23.08.2019 7 30.08.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
30.08.2019 RO2019/035-007 Тендер со износи (ограничен) 30.08.2019 7 06.09.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
06.09.2019 RO2019/036-007 Тендер со износи (ограничен) 06.09.2019 7 13.09.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
13.09.2019 RO2019/037-007 Тендер со износи (ограничен) 13.09.2019 7 20.09.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
20.09.2019 RO2019/038-007 Тендер со износи (ограничен) 20.09.2019 7 27.09.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
27.09.2019 RO2019/039-007 Тендер со износи (ограничен) 27.09.2019 7 04.10.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
04.10.2019 RO2019/040-006 Тендер со износи (ограничен) 04.10.2019 6 10.10.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
10.10.2019 RO2019/041-008 Тендер со износи (ограничен) 10.10.2019 8 18.10.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
18.10.2019 RO2019/042-007 Тендер со износи (ограничен) 18.10.2019 7 25.10.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
25.10.2019 RO2019/043-007 Тендер со износи (ограничен) 25.10.2019 7 01.11.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
01.11.2019 RO2019/044-007 Тендер со износи (ограничен) 01.11.2019 7 08.11.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
08.11.2019 RO2019/045-007 Тендер со износи (ограничен) 08.11.2019 7 15.11.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
15.11.2019 RO2019/046-007 Тендер со износи (ограничен) 15.11.2019 7 22.11.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
22.11.2019 RO2019/047-007 Тендер со износи (ограничен) 22.11.2019 7 29.11.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
29.11.2019 RO2019/048-007 Тендер со износи (ограничен) 29.11.2019 7 06.12.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
06.12.2019 RO2019/049-007 Тендер со износи (ограничен) 06.12.2019 7 13.12.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
13.12.2019 RO2019/050-007 Тендер со износи (ограничен) 13.12.2019 7 20.12.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
20.12.2019 RO2019/051-007 Тендер со износи (ограничен) 20.12.2019 7 27.12.2019 0 500,000,000 0 0 2.25
27.12.2019 RO2019/052-007 Тендер со износи (ограничен) 27.12.2019 7 03.01.2020 0 500,000,000 0 0 2.25
03.01.2020 RO2020/001-007 Тендер со износи (ограничен) 03.01.2020 7 10.01.2020 0 500,000,000 0 0 2.25
10.01.2020 RO2020/002-007 Тендер со износи (ограничен) 10.01.2020 7 17.01.2020 0 500,000,000 0 0 2.25
17.01.2020 RO2020/003-007 Тендер со износи (ограничен) 17.01.2020 7 24.01.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
24.01.2020 RO2020/004-007 Тендер со износи (ограничен) 24.01.2020 7 31.01.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
31.01.2020 RO2020/005-007 Тендер со износи (ограничен) 31.01.2020 7 07.02.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
07.02.2020 RO2020/006-007 Тендер со износи (ограничен) 07.02.2020 7 14.02.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
14.02.2020 RO2020/007-007 Тендер со износи (ограничен) 14.02.2020 7 21.02.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
21.02.2020 RO2020/008-007 Тендер со износи (ограничен) 21.02.2020 7 28.02.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
28.02.2020 RO2020/009-007 Тендер со износи (ограничен) 28.02.2020 7 06.03.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
06.03.2020 RO2020/010-007 Тендер со износи (ограничен) 06.03.2020 7 13.03.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
13.03.2020 RO2020/011-007 Тендер со износи (ограничен) 13.03.2020 7 20.03.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
20.03.2020 RO2020/012-007 Тендер со износи (ограничен) 20.03.2020 7 27.03.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
27.03.2020 RO2020/013-007 Тендер со износи (ограничен) 27.03.2020 7 03.04.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
03.04.2020 RO2020/014-007 Тендер со износи (ограничен) 03.04.2020 7 10.04.2020 0 500,000,000 0 0 2.00
16.04.2020 RO2020/016-008 Тендер со износи (ограничен) 16.04.2020 8 24.04.2020 0 500,000,000 0 0 1.75
24.04.2020 RO2020/017-006 Тендер со износи (ограничен) 24.04.2020 6 30.04.2020 0 500,000,000 0 0 1.75
30.04.2020 RO2020/018-008 Тендер со износи (ограничен) 30.04.2020 8 08.05.2020 0 500,000,000 0 0 1.75
08.05.2020 RO2020/019-007 Тендер со износи (ограничен) 08.05.2020 7 15.05.2020 0 500,000,000 0 0 1.75
15.05.2020 RO2020/020-007 Тендер со износи (ограничен) 15.05.2020 7 22.05.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
22.05.2020 RO2020/021-007 Тендер со износи (ограничен) 22.05.2020 7 29.05.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
29.05.2020 RO2020/022-006 Тендер со износи (ограничен) 29.05.2020 6 04.06.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
04.06.2020 RO2020/023-008 Тендер со износи (ограничен) 04.06.2020 8 12.06.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
12.06.2020 RO2020/024--007 Тендер со износи (ограничен) 12.06.2020 7 19.06.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
19.06.2020 RO2020/025-007 Тендер со износи (ограничен) 19.06.2020 7 26.06.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
26.06.2020 RO2020/026-007 Тендер со износи (ограничен) 26.06.2020 7 03.07.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
03.07.2020 RO2020/027-007 Тендер со износи (ограничен) 03.07.2020 7 10.07.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
10.07.2020 RO2020/028-007 Тендер со износи (ограничен) 10.07.2020 7 17.07.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
17.07.2020 RO2020/029-007 Тендер со износи (ограничен) 17.07.2020 7 24.07.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
24.07.2020 RO2020/030-007 Тендер со износи (ограничен) 24.07.2020 7 31.07.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
31.07.2020 RO2020/031-007 Тендер со износи (ограничен) 31.07.2020 7 07.08.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
07.08.2020 RO2020/032-007 Тендер со износи (ограничен) 07.08.2020 7 14.08.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
14.08.2020 RO2020/033-007 Тендер со износи (ограничен) 14.08.2020 7 21.08.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
21.08.2020 RO2020/034-006 Тендер со износи (ограничен) 21.08.2020 6 27.08.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
27.08.2020 RO2020/035-008 Тендер со износи (ограничен) 27.08.2020 8 04.09.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
04.09.2020 RO2020/036-007 Тендер со износи (ограничен) 04.09.2020 7 11.09.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
11.09.2020 RO2020/037-007 Тендер со износи (ограничен) 11.09.2020 7 18.09.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
18.09.2020 RO2020/038-007 Тендер со износи (ограничен) 18.09.2020 7 25.09.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
25.09.2020 RO2020/039-007 Тендер со износи (ограничен) 25.09.2020 7 02.10.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
02.10.2020 RO2020/040-007 Тендер со износи (ограничен) 02.10.2020 7 09.10.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
09.10.2020 RO2020/041-007 Тендер со износи (ограничен) 09.10.2020 7 16.10.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
16.10.2020 RO2020/042-006 Тендер со износи (ограничен) 16.10.2020 6 22.10.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
22.10.2020 RO2020/043-008 Тендер со износи (ограничен) 22.10.2020 8 30.10.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
30.10.2020 RO2020/044-007 Тендер со износи (ограничен) 30.10.2020 7 06.11.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
06.11.2020 RO2020/045-007 Тендер со износи (ограничен) 06.11.2020 7 13.11.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
13.11.2020 RO2020/046-007 Тендер со износи (ограничен) 13.11.2020 7 20.11.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
20.11.2020 RO2020/047-007 Тендер со износи (ограничен) 20.11.2020 7 27.11.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
27.11.2020 RO2020/048-007 Тендер со износи (ограничен) 27.11.2020 7 04.12.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
04.12.2020 RO2020/049-007 Тендер со износи (ограничен) 04.12.2020 7 11.12.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
11.12.2020 RO2020/050-007 Тендер со износи (ограничен) 11.12.2020 7 18.12.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
18.12.2020 RO2020/051-007 Тендер со износи (ограничен) 18.12.2020 7 25.12.2020 0 500,000,000 0 0 1.50
31.12.2020 RO2020/053-008 Тендер со износи (ограничен) 31.12.2020 8 08.01.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
08.01.2021 RO2021/001-007 Тендер со износи (ограничен) 08.01.2021 7 15.01.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
15.01.2021 RO2021/002-007 Тендер со износи (ограничен) 15.01.2021 7 22.01.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
22.01.2021 RO2021/003-007 Тендер со износи (ограничен) 22.01.2021 7 29.01.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
29.01.2021 RO2021/004-007 Тендер со износи (ограничен) 29.01.2021 7 05.02.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
05.02.2021 RO2021/005-007 Тендер со износи (ограничен) 05.02.2021 7 12.02.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
12.02.2021 RO2021/006-007 Тендер со износи (ограничен) 12.02.2021 7 19.02.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
19.02.2021 RO2021/007-007 Тендер со износи (ограничен) 19.02.2021 7 26.02.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
05.03.2021 RO2021/009-007 Тендер со износи (ограничен) 05.03.2021 7 12.03.2021 0 500,000,000 0 0 1.50
12.03.2021 RO2021/010-007 Тендер со износи (ограничен) 12.03.2021 7 19.03.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
19.03.2021 RO2021/011-007 Тендер со износи (ограничен) 19.03.2021 7 26.03.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
26.03.2021 RO2021/012-007 Тендер со износи (ограничен) 26.03.2021 7 02.04.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
02.04.2021 RO2021/013-007 Тендер со износи (ограничен) 02.04.2021 7 09.04.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
09.04.2021 RO2021/014-007 Тендер со износи (ограничен) 09.04.2021 7 16.04.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
16.04.2021 RO2021/015-007 Тендер со износи (ограничен) 16.04.2021 7 23.04.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
23.04.2021 RO2021/016-006 Тендер со износи (ограничен) 23.04.2021 6 29.04.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
29.04.2021 RO2021/017-008 Тендер со износи (ограничен) 29.04.2021 8 07.05.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
07.05.2021 RO2021/018-007 Тендер со износи (ограничен) 07.05.2021 7 14.05.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
14.05.2021 RO2021/019-007 Тендер со износи (ограничен) 14.05.2021 7 21.05.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
21.05.2021 RO2021/020-007 Тендер со износи (ограничен) 21.05.2021 7 28.05.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
28.05.2021 RO2021/021-007 Тендер со износи (ограничен) 28.05.2021 7 04.06.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
04.06.2021 RO2021/022-007 Тендер со износи (ограничен) 04.06.2021 7 11.06.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
11.06.2021 RO2021/023-006 Тендер со износи (ограничен) 11.06.2021 6 17.06.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
17.06.2021 RO2021/024-008 Тендер со износи (ограничен) 17.06.2021 8 25.06.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
25.06.2021 RO2021/025-007 Тендер со износи (ограничен) 25.06.2021 7 02.07.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
02.07.2021 RO2021/026-007 Тендер со износи (ограничен) 02.07.2021 7 09.07.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
09.07.2021 RO2021/027-007 Тендер со износи (ограничен) 09.07.2021 7 16.07.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
16.07.2021 RO2021/028-007 Тендер со износи (ограничен) 16.07.2021 7 23.07.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
23.07.2021 RO2021/029-007 Тендер со износи (ограничен) 23.07.2021 7 30.07.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
30.07.2021 RO2021/030-007 Тендер со износи (ограничен) 30.07.2021 7 06.08.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
06.08.2021 RO2021/031-007 Тендер со износи (ограничен) 06.08.2021 7 13.08.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
13.08.2021 RO2021/032-007 Тендер со износи (ограничен) 13.08.2021 7 20.08.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
20.08.2021 RO2021/033-007 Тендер со износи (ограничен) 20.08.2021 7 27.08.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
27.08.2021 RO2021/034-007 Тендер со износи (ограничен) 27.08.2021 7 03.09.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
03.09.2021 RO2021/035-007 Тендер со износи (ограничен) 03.09.2021 7 10.09.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
10.09.2021 RO2021/036-007 Тендер со износи (ограничен) 10.09.2021 7 17.09.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
17.09.2021 RO2021/037-007 Тендер со износи (ограничен) 17.09.2021 7 24.09.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
24.09.2021 RO2021/038-007 Тендер со износи (ограничен) 24.09.2021 7 01.10.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
01.10.2021 RO2021/039-007 Тендер со износи (ограничен) 01.10.2021 7 08.10.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
08.10.2021 RO2021/040-007 Тендер со износи (ограничен) 08.10.2021 7 15.10.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
15.10.2021 RO2021/041-007 Тендер со износи (ограничен) 15.10.2021 7 22.10.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
22.10.2021 RO2021/042-007 Тендер со износи (ограничен) 22.10.2021 7 29.10.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
29.10.2021 RO2021/043-007 Тендер со износи (ограничен) 29.10.2021 7 05.11.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
05.11.2021 RO2021/044-007 Тендер со износи (ограничен) 05.11.2021 7 12.11.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
12.11.2021 RO2021/045-007 Тендер со износи (ограничен) 12.11.2021 7 19.11.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
19.11.2021 RO2021/046-007 Тендер со износи (ограничен) 19.11.2021 7 26.11.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
26.11.2021 RO2021/047-007 Тендер со износи (ограничен) 26.11.2021 7 03.12.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
03.12.2021 RO2021/048-007 Тендер со износи (ограничен) 03.12.2021 7 10.12.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
10.12.2021 RO2021/049-007 Тендер со износи (ограничен) 10.12.2021 7 17.12.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
17.12.2021 RO2021/050-007 Тендер со износи (ограничен) 17.12.2021 7 24.12.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
24.12.2021 RO2021/051-007 Тендер со износи (ограничен) 24.12.2021 7 31.12.2021 0 500,000,000 0 0 1.25
05.01.2022 RO2022/001-009 Тендер со износи (ограничен) 05.01.2022 9 14.01.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
14.01.2022 RO2022/002-007 Тендер со износи (ограничен) 14.01.2022 7 21.01.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
21.01.2022 RO2022/003-007 Тендер со износи (ограничен) 21.01.2022 7 28.01.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
28.01.2022 RO2022/004-007 Тендер со износи (ограничен) 28.01.2022 7 04.02.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
04.02.2022 RO2022/005-007 Тендер со износи (ограничен) 04.02.2022 7 11.02.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
11.02.2022 RO2022/006-007 Тендер со износи (ограничен) 11.02.2022 7 18.02.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
18.02.2022 RO2022/007-007 Тендер со износи (ограничен) 18.02.2022 7 25.02.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
25.02.2022 RO2022/008-007 Тендер со износи (ограничен) 25.02.2022 7 04.03.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
04.03.2022 RO2022/009-007 Тендер со износи (ограничен) 04.03.2022 7 11.03.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
11.03.2022 RO2022/010-007 Тендер со износи (ограничен) 11.03.2022 7 18.03.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
18.03.2022 RO2022/011-007 Тендер со износи (ограничен) 18.03.2022 7 25.03.2022 0 500,000,000 0 0 1.25
25.03.2022 RO2022/012-007 Тендер со износи (ограничен) 25.03.2022 7 01.04.2022 0 1,500,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1.25
01.04.2022 RO2022/013-007 Тендер со износи (ограничен) 01.04.2022 7 08.04.2022 1,400,000,000 4,000,000,000 3,840,000,000 3,840,000,000 1.25
08.04.2022 RO2022/014-007 Тендер со износи (ограничен) 08.04.2022 7 15.04.2022 3,840,000,000 3,000,000,000 10,000,000 10,000,000 1.25
15.04.2022 RO2022/015-006 Тендер со износи (ограничен) 15.04.2022 6 21.04.2022 10,000,000 2,000,000,000 700,000,000 700,000,000 1.50
21.04.2022 RO2022/016-008 Тендер со износи (ограничен) 21.04.2022 8 29.04.2022 700,000,000 3,500,000,000 2,950,000,000 2,950,000,000 1.50
29.04.2022 RO2022/017-007 Тендер со износи (ограничен) 29.04.2022 7 06.05.2022 2,950,000,000 4,000,000,000 3,400,000,000 3,400,000,000 1.50
06.05.2022 RO2022/018-007 Тендер со износи (ограничен) 06.05.2022 7 13.05.2022 3,400,000,000 1,000,000,000 200,000,000 200,000,000 1.50
13.05.2022 RO2022/019-007 Тендер со износи (ограничен) 13.05.2022 7 20.05.2022 200,000,000 4,000,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000 1.75
20.05.2022 RO2022/020-007 Тендер со износи (ограничен) 20.05.2022 7 27.05.2022 3,600,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 1.75
27.05.2022 RO2022/021-007 Тендер со износи (ограничен) 27.05.2022 7 03.06.2022 2,000,000,000 2,000,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1.75
03.06.2022 RO2022/022-006 Тендер со износи (ограничен) 03.06.2022 6 09.06.2022 1,050,000,000 1,000,000,000 900,000,000 900,000,000 1.75
09.06.2022 RO2022/023-008 Тендер со износи (ограничен) 09.06.2022 8 17.06.2022 900,000,000 1,000,000,000 0 0 1.75
17.06.2022 RO2022/024-007 Тендер со износи (ограничен) 17.06.2022 7 24.06.2022 0 2,500,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 2.00
24.06.2022 RO2022/025-007 Тендер со износи (ограничен) 24.06.2022 7 01.07.2022 1,900,000,000 2,500,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2.00
01.07.2022 RO2022/026-007 Тендер со износи (ограничен) 01.07.2022 7 08.07.2022 2,100,000,000 1,500,000,000 0 0 2.00
08.07.2022 RO2022/027-007 Тендер со износи (ограничен) 08.07.2022 7 15.07.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.00
15.07.2022 RO2022/028-007 Тендер со износи (ограничен) 15.07.2022 7 22.07.2022 0 2,000,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 2.50
22.07.2022 RO2022/029-007 Тендер со износи (ограничен) 22.07.2022 7 29.07.2022 1,650,000,000 1,500,000,000 500,000,000 500,000,000 2.50
05.08.2022 RO2022/031-007 Тендер со износи (ограничен) 05.08.2022 7 12.08.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
12.08.2022 RO2022/032-007 Тендер со износи (ограничен) 12.08.2022 7 19.08.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
19.08.2022 RO2022/033-007 Тендер со износи (ограничен) 19.08.2022 7 26.08.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
26.08.2022 RO2022/034-007 Тендер со износи (ограничен) 26.08.2022 7 02.09.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
02.09.2022 RO2022/035-007 Тендер со износи (ограничен) 02.09.2022 7 09.09.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
09.09.2022 RO2022/036-007 Тендер со износи (ограничен) 09.09.2022 7 16.09.2022 0 1,000,000,000 0 0 2.50
16.09.2022 RO2022/037-007 Тендер со износи (ограничен) 16.09.2022 7 23.09.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.00
23.09.2022 RO2022/038-007 Тендер со износи (ограничен) 23.09.2022 7 30.09.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.00
30.09.2022 RO2022/039-007 Тендер со износи (ограничен) 30.09.2022 7 07.10.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.00
07.10.2022 RO2022/040-007 Тендер со износи (ограничен) 07.10.2022 7 14.10.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.00
14.10.2022 RO2022/041-007 Тендер со износи (ограничен) 14.10.2022 7 21.10.2022 0 1,000,000,000 10,000,000 10,000,000 3.50
21.10.2022 RO2022/042-007 Тендер со износи (ограничен) 21.10.2022 7 28.10.2022 10,000,000 1,000,000,000 0 0 3.50
28.10.2022 RO2022/043-007 Тендер со износи (ограничен) 28.10.2022 7 04.11.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.50
04.11.2022 RO2022/044-007 Тендер со износи (ограничен) 04.11.2022 7 11.11.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.50
11.11.2022 RO2022/045-007 Тендер со износи (ограничен) 11.11.2022 7 18.11.2022 0 1,000,000,000 0 0 3.50
18.11.2022 RO2022/046-007 Тендер со износи (ограничен) 18.11.2022 7 25.11.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.25
25.11.2022 RO2022/047-007 Тендер со износи (ограничен) 25.11.2022 7 02.12.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.25
02.12.2022 RO2022/048-007 Тендер со износи (ограничен) 02.12.2022 7 09.12.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.25
09.12.2022 RO2022/049-007 Тендер со износи (ограничен) 09.12.2022 7 16.12.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.25
16.12.2022 RO2022/050-007 Тендер со износи (ограничен) 16.12.2022 7 23.12.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.75
23.12.2022 RO2022/051-007 Тендер со износи (ограничен) 23.12.2022 7 30.12.2022 0 1,000,000,000 0 0 4.75
30.12.2022 RO2022/052-006 Тендер со износи (ограничен) 30.12.2022 6 05.01.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
05.01.2023 RO2023/001-008 Тендер со износи (ограничен) 05.01.2023 8 13.01.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
13.01.2023 RO2023/002-007 Тендер со износи (ограничен) 13.01.2023 7 20.01.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
20.01.2023 RO2023/003-007 Тендер со износи (ограничен) 20.01.2023 7 27.01.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
27.01.2023 RO2023/004-007 Тендер со износи (ограничен) 27.01.2023 7 03.02.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
03.02.2023 RO2023/005-007 Тендер со износи (ограничен) 03.02.2023 7 10.02.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
10.02.2023 RO2023/006-007 Тендер со износи (ограничен) 10.02.2023 7 17.02.2023 0 1,000,000,000 0 0 4.75
17.02.2023 RO2023/007-007 Тендер со износи (ограничен) 17.02.2023 7 24.02.2023 0 500,000,000 0 0 5.25
24.02.2023 RO2023/008-007 Тендер со износи (ограничен) 24.02.2023 7 03.03.2023 0 500,000,000 0 0 5.25
03.03.2023 RO2023/009-007 Тендер со износи (ограничен) 03.03.2023 7 10.03.2023 0 500,000,000 0 0 5.25
10.03.2023 RO2023/010-007 Тендер со износи (ограничен) 10.03.2023 7 17.03.2023 0 500,000,000 0 0 5.25
17.03.2023 RO2023/011-007 Тендер со износи (ограничен) 17.03.2023 7 24.03.2023 0 500,000,000 0 0 5.25
24.03.2023 RO2023/012-007 Тендер со износи (ограничен) 24.03.2023 7 31.03.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
31.03.2023 RO2023/013-007 Тендер со износи (ограничен) 31.03.2023 7 07.04.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
07.04.2023 RO2023/014-006 Тендер со износи (ограничен) 07.04.2023 6 13.04.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
13.04.2023 RO2023/015-007 Тендер со износи (ограничен) 13.04.2023 7 20.04.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
20.04.2023 RO2023/016-008 Тендер со износи (ограничен) 20.04.2023 8 28.04.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
28.04.2023 RO2023/017-007 Тендер со износи (ограничен) 28.04.2023 7 05.05.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
05.05.2023 RO2023/018-007 Тендер со износи (ограничен) 05.05.2023 7 12.05.2023 0 500,000,000 0 0 5.50
12.05.2023 RO2023/019-007 Тендер со износи (ограничен) 12.05.2023 7 19.05.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
19.05.2023 RO2023/020-007 Тендер со износи (ограничен) 19.05.2023 7 26.05.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
26.05.2023 RO2023/021-006 Тендер со износи (ограничен) 26.05.2023 6 01.06.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
01.06.2023 RO2023/022-008 Тендер со износи (ограничен) 01.06.2023 8 09.06.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
09.06.2023 RO2023/023-007 Тендер со износи (ограничен) 09.06.2023 7 16.06.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
16.06.2023 RO2023/024-007 Тендер со износи (ограничен) 16.06.2023 7 23.06.2023 0 500,000,000 0 0 5.75
23.06.2023 RO2023/025-007 Тендер со износи (ограничен) 23.06.2023 7 30.06.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
30.06.2023 RO2023/026-007 Тендер со износи (ограничен) 30.06.2023 7 07.07.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
07.07.2023 RO2023/027-007 Тендер со износи (ограничен) 07.07.2023 7 14.07.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
14.07.2023 RO2023/028-007 Тендер со износи (ограничен) 14.07.2023 7 21.07.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
21.07.2023 RO2023/029-007 Тендер со износи (ограничен) 21.07.2023 7 28.07.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
28.07.2023 RO2023/030-007 Тендер со износи (ограничен) 28.07.2023 7 04.08.2023 0 500,000,000 0 0 6.00
04.08.2023 RO2023/031-007 Тендер со износи (ограничен) 04.08.2023 7 11.08.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
18.08.2023 RO2023/033-007 Тендер со износи (ограничен) 18.08.2023 7 25.08.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
25.08.2023 RO2023/034-007 Тендер со износи (ограничен) 25.08.2023 7 01.09.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
01.09.2023 RO2023/035-006 Тендер со износи (ограничен) 01.09.2023 6 07.09.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
07.09.2023 RO2023/036-008 Тендер со износи (ограничен) 07.09.2023 8 15.09.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
15.09.2023 RO2023/037-007 Тендер со износи (ограничен) 15.09.2023 7 22.09.2023 0 500,000,000 0 0 6.15
22.09.2023 RO2023/038-007 Тендер со износи (ограничен) 22.09.2023 7 29.09.2023 0 500,000,000 0 0 6.30
29.09.2023 RO2023/039-007 Тендер со износи (ограничен) 29.09.2023 7 06.10.2023 0 500,000,000 0 0 6.30