Месечни каматни стапки на аукциите на репо-трансакции
Година Месец Каматни стапки на аукции на репо-трансакции (крај на месец)
Обезбедување ликвидност
7 дена
2020
Ноември
Октомври 1,50
Сепември 1,50
Август 1,50
Јули 1,50
Јуни 1,50
Мај 1,50
Април 1,75
Март 2,00
Февруари 2,00
Јануари 2,00
2019
Декември 2,25
Ноември 2,25
Октомври 2,25
Сепември 2,25
Август 2,25
Јули 2,25
Јуни 2,25
Мај 2,25
Април 2,25
Март 2,25
Февруари 2,50
Јануари 2,50
2018
Декември 2,50
Ноември 2,75
Октомври 2,75
Сепември 2,75
Август 2,75
Јули 3,00
Јуни 3,00
Мај 3,00
Април 3,00
Март 3,00
Февруари 3,25
Јануари 3,25
2017
Декември 3,25
Ноември 3,25
Октомври 3,25
Сепември 3,25
Август 3,25
Јули 3,25
Јуни 3,25
Мај 3,25
Април 3,25
Март 3,25
Февруари 3,25
Јануари 3,50
2016
Декември 3,75
Ноември 4,00
Октомври 4,00
Сепември 4,00
Август 4,00
Јули 4,00
Јуни 4,00
Мај 4,00
Април 3,25
Март 3,25
Февруари 3,25
Јануари 3,25
2015
Декември 3,25
Ноември 3,25
Октомври 3,25
Сепември 3,25
Август 3,25
Јули 3,25
Јуни 3,25
Мај 3,25
Април 3,25
Март 3,25
Февруари 3,25
Јануари 3,25
2014
Декември 3,25
Ноември 3,25
Октомври 3,25
Сепември 3,25
Август 3,25
Јули 3,25
Јуни 3,25
Мај 3,25
Април 3,25