Од датум    
До датум    

Покажи
* За прикажување на извештаите во Excel,
Вашиот интернет пребарувач треба
да бидe подесен во делот
"Tools-Internet Options-Security-Custom Level-
Initialize and script ActiveX controls
not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"
** nbrm.mk и app.nbrm.mk да се постават во trusted sites, nbrm.mk да се постави во compatibility view
*** извештаите се генерираат само со IE 11